Treća godina, smjer: TRANSPORTNO INŽENJERSTVO, ljetnji semestar šk. 2018/2019.

Ponedeljak

 • Poslovno i finansijsko pravo

  -

 • Poslovno i finansijsko pravo

  -

Utorak

 • Projektovanje i regulisanje saobraćaja

  -

 • Projektovanje i regulisanje saobraćaja

  -

Srijeda

 • Saobraćajna geografija

  -

 • Saobraćajna geografija

  -

Četvrtak

 • Transportna sredstva i uređaji

  -

 • Transportna sredstva i uređaji

  -

Petak

 • Tehnologija transporta i mehanizacija

  -

 • Tehnologija transporta i mehanizacija

  -

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: prometej@prometejbl.edu.ba

Žiro računi:
Komercijalna banka: 571-010-00000934-75
Nova banka: 555-007-00220127-58
Sberbank: 567-241-11000194-39

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

close-link