Treća godina, smjer: POSLOVNA EKONOMIJA, zimski semestar šk. 2018/2019.

Ponedeljak

 • Engleski jezik III

  -

 • Engleski jezik III

  -

Utorak

 • Monetarne i javne finansije

  -

 • Monetarne i javne finansije

  -

Srijeda

 • Menadžment ljudskih resursa

  -

 • Menadžment ljudskih resursa

  -

Četvrtak

 • Finansijska tržišta i berzanski menadžment

  -

 • Finansijska tržišta i berzanski menadžment

  -

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: : +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

close-link