Prva godina, smjer: TRANSPORTNO INŽENJERSTVO, zimski semestar šk. 2018/2019.

Ponedeljak

 • Poslovna informatika

  -

 • Poslovna informatika

  -

Utorak

 • Ekonomika poslovanja

  -

 • Ekonomika poslovanja

  -

Srijeda

 • Poslovna matematika

  -

 • Poslovna matematika

  -

Četvrtak

 • Osnovi menadžmenta

  -

 • Osnovi menadžmenta

  -

Petak

 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  -

 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  -

Tehničko crtanje sa NG: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. i 28.12.2018. godine

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: : +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

close-link