Prva godina, smjer: POSLOVNA EKONOMIJA, zimski semestar šk. 2018/2019.

Ponedeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Poslovna informatika: 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12. i 24.12.2018. godine

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: : +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

close-link