Ljetnji semestar školske 2018/2019. godina

Ljetnji semestar: 4.3.2019. – 7.6.2019. godine;
Ovjera zimskog semestra: 18.3. – 22.3.2019. godine;
Prijava diplomskog (završnog) rada: 11.3. – 13.3.2019. godine;
Odbrana diplomskog (završnog) rada: 27.3. – 29.3.2019. godine;

Aprilski ispitni rok
– Prijava ispita: 25.3.2019 – 30.3.2019. godine;
– Ispitni rok 8.4.2019. – 19.4.2019. godine.

 

Visoka škola „Prometej“

close-link