Kaušik: Mnoga preduzeća ne koriste svoje analize i podatke na dobar način

SAN FRANCISKO – Mnoga preduzeća koja se bave elektronskom trgovinom ne koriste svoje analize i podatke na načine na koje bi mogle, smatra stručnjak za digitalni marketing u kompaniji “Gugl” i autor knjige “Web Analytics 2.0” Avinaš Kaušik.

Prema njegovom mišljenju, većina preduzeća je bogata podacima, ali su siromašni u pružanju informacija.

Ključni indikator performansi – poznat i kao KPI – je mjera koja pokazuje koliko dobro organizacija ili pojedinac radi u odnosu na osnovne ciljeve. Oni pokazuju gdje se nalazite na vašem putu i pomažu da identifikujete put kojim treba da krenete da biste ostvarili svoje poslovne ciljeve.

Ključni indikator performansi čine metodu praćenja najvažnijih aspekata poslovanja na način koji pomaže da se odrede akcije koje treba preduzimati. KPI se često kreiraju iz dvije ili više mjera.

Primjera radi, dvije mjere: saobraćaj na web sajtu i broj prodaja. Odnos između ove dvije metričke mjere je popularan KPI, koji se naziva “stopa konverzije”. Da bi se izmjerila stopa konverzije, treba podijeliti broj prodaja sa brojem posjetilaca sajta, a zatim ih pomnožiti sa 100 procenata.

close-link