Druga godina, smjer: TRANSPORTNO INŽENJERSTVO, zimski semestar šk. 2018/2019..

Ponedeljak

 • Tehnička termodinamika

  -

 • Tehnička termodinamika

  -

Utorak

 • Saobraćajni sistemi

  -

 • Saobraćajni sistemi

  -

Srijeda

 • Mašinski materijali

  -

 • Mašinski materijali

  -

Četvrtak

 • Tehnički elementi

  -

 • Tehnički elementi

  -

Petak

 • Transport putnika i robe

  -

 • Transport putnika i robe

  -

Tehnički elementi: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. i 27.12.2018. godine

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej"
Ul. Knajza Miloša 10a, 78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: : +387 51 315 810, +387 51 315 780
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke "Prometej" - Odjeljenje Derventa
Ulica Svetog Save bb, 74.400 Derventa

Kontakt telefon: +387 53 331 360
E mail: : prometej@prometejbl.edu.ba

close-link