AKTIVNOSTI za JUNI – JULI školske 2018/2019. godine

AKTIVNOSTI

za JUNI – JULI školske 2018/2019. godine

  1. Ljetni semestar se završava 7.6.2019. godine.
  2. Rok za prijavu junskog roka od 5.2019. – 31.5.2019. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.
    Ispitni rok juni od 17.6.2019. – 29.6.2019. godine.

  3. Rok za prijavu julskog roka od 6.2019. – 3.7.2019. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.
    Ispitni rok juli od 8.7.2019. – 20.7.2019. godine.
  4. Prijava završnog/diplomskog rada je:

I rok:  Prijava od 1.7.-3.7.2019. godine;
Odbrana od 18.7.-19.7.2019. godine;

II rok:  Prijava od 22.7.-24.7.2019. godine;
Odbrana od 12.9.-13.9.2019. godine;

  1. Studenti su dužni da ovjere semestar u periodu od 10.2019. do 19.10.2019. godine.

      Banjaluka, 6.5.2019. godina

 Visoka škola za primijenjene i

 pravne nauke „Prometej“

close-link