AKTIVNOSTI za SEPTEMBAR školske 2018/2019. godine

  1. Rok za prijavu SEPTEMBARSKOG roka od 26.8.2019. – 30.8.2019. godine, naknadne prijave se neće uzimati u evidenciju.

Ispitni rok septembar od 09.09.2019. – 21.09.2019. godine.

  • Prijava završnog/diplomskog rada je:

I rok:  Prijava od 23.9.-25.9.2019. godine;

II rok: Prijava od 14.10.-16.10.2019. godine;

  • Studenti su dužni da ovjere semestar u periodu od 7.10.2019. do 18.10.2019. godine.

 Banjaluka, 31.7.2019. godina

close-link